Trefelling

Vi har lang erfaring med trefelling. Vår spesialitet er felling av vanskelig trær, typisk er dette trær som kan skade bygg, eiendom og anlegg om de felles i hele sin lengde.

I de fleste tilfeller tar vi ned trærne ved å kappe de fra toppen og felle seksjonsvis på vei ned. Det er lav risiko forbundet med denne metoden å jobbe på. Vi utfører også stubbefresing og bortkjøring av kvist og stamme.

Vi har en god og effektiv skadeforsikring som for oss er en selvfølgelighet.


Arbeid i høyden

Arbeid i høyden har vi lang erfaring med. Sikker utførelse av arbeidsoppgaver er meget viktig for oss. Vi har kunnskapen og utstyret for å jobbe trygt i høyden. Oppgaver som rensk av takrenner og nedløp, puss av vinduer, montering av antenner og kommunikasjonssystemer.

Vår spesialitet er tilkomstteknikk uten bruk av høyderedskap, men bruk av tauteknikk.


Sjø og vann

I samarbeid med våre partnere ufører vi oppdrag og tjenester over og under vann.

Har du behov for å sjekke moringer, feste av bryggeanlegg
eller få transportert varer og materialer til hytta, kan vi hjelpe deg.


Saneringsoppdrag

Myndighetene har satt som mål å bygge ned og fjerne fyringsanlegg for fossilt brensel frem mot år 2020. Vi har bygget kompetanse for fjerning av brensel og tankanlegg. I de fleste tilfeller må beholderen for brensel kappes opp på stedet og fraktes ut i biter. Tanker må også tømmes for innhold og saneres slik at det ikke utgjør brannfare. I mange tilfeller har oppvarming av vann blitt gjort av fyrkjeler.

Vi kan tilby nye høyeffektive varmtvannsberedere installert samtidig som den gamle fyrkjelen fjernes.


Spesialiserte tjenester

Vi utfører flere spesialiserte tjenester hvor vi kombinerer utstyr, kompetanse og personell. Av tjenester vi kan tilby er rengjøring av ventilasjonskanaler hvor vi ofte må spesialtilpasse utstyr. Inspeksjonsoppdrag i helsefarlige omgivelser hvor bruk av riktig verneutstyr og pusteapparater er viktig. Fjerning av fuglereder og duesikring er et annet område vi håndterer.


tidligere oppdrag: