Hva tilbyr vi av rådgivingstjenester?

OBJEKTSIKRING

Vi hjelper virksomheter underlagt lov om nasjonal sikkerhet (tidligere sikkerhetsloven) i arbeidene med å innfri krav til beskyttelse av informasjon og objekter. Operasjonalisert gjennom tiltak mot spionasje, sabotasje, terrorhandlinger.

Vi sitter med kompetanse, og lang erfaring fra tunge statlige aktører i arbeidene med elektroniske, og fysiske sikringssystemer, og alle elementene i sikringskjeden.

Lovverket setter et minimumskrav til funksjonen i sikringstiltakene. Med vår solide erfaring fra arbeider med nasjonale, og internasjonale aktører innenfor faget, kan vi plukke frem gjennomtenkte løsninger som innfrir funksjon, og tekniske utstyrskrav.

For mer informasjon se lenke til lovdata
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-01-24


 

Utleie av sikkerhetsleder

Har virksomheten behov for en sikkerhetsleder, men av ulike årsaker ikke kan ansette? Vi kan hjelpe virksomheten med innleie av godt kvalifiserte ressurser som kan bidra innenfor sikkerhetsstyring, beredskapstjenester, personellsikkerhet, objektsikkerhet med mer.

Ressursene vi kan tilbyr har en blanding av høyskole,
og praktisk erfaring fra landets mest krevende kundegrupper innenfor statlig sektor.


Sikkerhetsanalyse

Med lang erfaring fra sikkerhetstjeneste, brann og redningsetaten og ulike
fagfora kan vi bidra med å utarbeide delkomponenter eller komplekse analyser.

Vi setter sammen team med høyskoleutdannelse innenfor faget, blandet med lang og variert praksis ute i felten.


Revisjon og kontroll

Som eier av et sikringsanlegg er du ansvarlig for at dette tilfredsstiller en rekke lover. Det er ditt ansvar å påse at det er lovlig å bruke og ikke kun påføre andre skade. Det er forbausende mange «ulovlige» anlegg som er i drift, både i privat og offentlig sektor.

Vi kan hjelpe din virksomhet med å samle trådene og sørge for at du får den kvaliteten leverandørene er pålagt å levere.


Prosjektering og prosjektledelse

Vi hjelper deg gjerne om din virksomhet skal installere et sikringsanlegg og du
trenger å kontrollere og følge opp leveranser, eller om du ønsker en nøkkelferdig leveranse.


Spesialiserte tjenester

Vi har ressurser som etter terrorangrepet 22. juli 2011 har hjulpet
politi og sikkerhetsmyndigheter med sårbarhetsvurderinger av bygg og anlegg. Denne kompetansen kan du som kunde nyte godt av. Vi utfører inntrengingstester og sårbarhetsvurderinger og vi hjelper deg å tette svakheter og hull i dine systemer. Har du behov for å revidere eller etablere en kommando eller en vaktsentral kan vi bistå.

Våre ressurser har gjennom en årrekke bidratt til å utvikle vaktsentraler.


Kontakt oss!

Har du et oppdrag du ønsker utført, eller andre spørsmål? Fyll ut skjema under eller send en epost til tekniko@epost.no

Navn *
Navn