Elektrikertjenester


I samarbeid med vår partner kan vi levere elektrikertjenester av meget høy kvalitet, til en fornuftig pris. Vi leverer nødvendige dokumenter herunder samsvarserklæring og oppdaterer den elektroniske boligmappa.


Rørleggertjenester

I samarbeid med vår partner leverer vi rørleggertjenester av meget høy kvalitet til riktig pris.


Snekker- og murertjenester

I samarbeid med vår partner leverer vi snekker- og murerarbeid av meget høy kvalitet til en riktig pris.


Sikkerhet og kommunikasjon

Vi leverer alarmanlegg for varsling av innbrudd, brann og tekniske systemer. Har du behov for et kameraovervåkningsanlegg kan vi hjelpe deg med dette og vi leverer også adgangskontrollanlegg.

Systemene kan leveres som frittstående eller integrert i hverandre. Kommunikasjon mellom mennesker er like viktig og vi leverer alt fra enkle dør/porttelefonsystemer, til avanserte løsninger. Vi leverer også teknisk infrastruktur som trådløse radiolinjeforbindelser til sprede nett for tele- og datatrafikk på kobber og optisk kabel.


Sveise- og mekanisk verksted

Vi produserer og reparerer det meste innenfor jern og metall i eget verksted med moderne maskiner for metalloperasjoner. Har du behov for å få reparert en jernport, spesialprodusert deler til  til aluminiums dører, eller få laget håndløpere og rekkverk? Vi hjelper deg!Fysisk sikring

Tekniske konsulenttjenester er leverandør av alle elementer til et sikringsanlegg. Vi gjør jobben fra behovsanalyse og prosjektering til leveranse av sluttprodukt. Innenfor fysisk sikring leverer vi alt fra lås, beslag, dører og porter til bommer og kjøretøysstoppere.

Om behovet ditt er en enkel tillegslås eller et system for å sperre uønskede kjøretøy eller du har behov for en sluseløsning for personer. Vi hjelper deg hele veien!


Kontakt oss!

Har du et oppdrag du vil ha løst, eller andre spørsmål? Fyll ut skjema under eller kontakt oss på tekniko@epost.no

Navn *
Navn